Was ist eine Armatur?

Met fitments worden de aansluitingen bedoeld die onder- en/of bovenop de liner zitten. Hiermee kunnen de liners op een efficiente en veilige manier gevuld en geleegd worden